We willen graag dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dat buurtbewoners elkaar ontmoeten en met elkaar activiteiten ondernemen. Dit versterkt de sociale samenhang. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de wijkcoaches en wijkcentra.

Participe Amstelland

Participe Amstelland is een ondernemende organisatie voor maatschappelijk werk en welzijn in Amstelveen. Hun doel is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Zij ondersteunen inwoners van Amstelveen bij het aanpakken van problemen en zorgen er samen voor dat u zo veel mogelijk de regie over uw leven kunt behouden en zorgen dat u uw buurtgenoten kunt ontmoeten en samen activiteiten kan ondernemen. Hun motto is: welzijn voorkomt zorg.

Amstelveen voor elkaar

Amstelveenvoorelkaar is de online marktplaats waar inwoners en organisaties uit Amstelveen elkaar kunnen vinden en helpen. Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de boodschappen, vervoer, of door samen op stap te gaan. Voor één keer of voor langere tijd. Eenmalig, iedere week, alles daar tussenin én bij jou in de buurt. Op Amstelveenvoorelkaar.nl zie je in één oogopslag wie jou kan helpen of waar jij als vrijwilliger aan de slag kan.

Amstelveen loket

Woont u in Amstelveen en heeft u zorg of ondersteuning nodig op het gebied van woningaanpassingen, individuele vervoersvoorziening, parkeerfaciliteit, rolstoel, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagstructurering of indicatie voor een doelgroepwoning? U kunt terecht bij het Amstelveenloket.

Buurtsport coaches

AmstelveenSport heeft 5 buurtsportcoaches in dienst. Zij onderzoeken welke sport- en beweegbehoeften er zijn bij de inwoners van jong tot oud. Daarnaast zijn zij op de hoogte van bestaand aanbod in de wijk en onderhoudt contacten met de verenigingen, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties om in samenwerking met hen de wijkbewoners (nog) meer in beweging te krijgen.

Dementie en vergeetachtigheid

Krijgt u te maken met (beginnende) dementie? Participe Amstelland heeft in Amstelveen laagdrempelige oplossingen zowel voor mensen met (beginnende) dementie, als voor mantelzorgers en familieleden. U vindt op deze pagina informatie over onze ontmoetingsgroepen in Amstelveen, het Odensehuis, Kopgroep Dementie Amstelveen, gespreksgroepen voor mantelzorgers en het portaal dementie-amstelveen.nl.

Family Supporters

Hulp voor jezelf, je kind, gezin, ouders of iemand anders in je omgeving. De teams bieden advies, praktische en psychische hulp. Voor alle leeftijden. Family Supporters werkt op verwijzing van gemeente of arts, maar ook voor particulieren. Bij FamilySupporters vinden we het belangrijk dat je zelf kunt beslissen hoe en door wie je geholpen wordt. Bovendien zijn wij flexibel; we werken op de plekken en tijden die nodig zijn.

Financieel café

Heeft u vragen over uw geldzaken of wilt u orde scheppen in uw financiële situatie? U kunt hiervoor terecht bij het financieel café van Participe Amstelland. Een laagdrempelige wijkvoorziening met een informele sfeer en daardoor dichtbij de bewoners.

Jonge ouders in Amstelveen

Jonge Ouders is een samenwerking tussen moeders uit Amstelveen. Zij organiseren verschillende activiteiten voor jonge ouders in Amstelveen zoals het mamacafé, cursussen en meer op het gebied van opgroeien, gezondheid en vrije tijd (voor ouders van kinderen van 0 maanden tot 4 jaar).

Lonneke’s huiskamer

Lonneke Bikker en Sandrine Kwast, organiseren een inloopochtend  die op structurele basis zal plaatsvinden (elke 2e en 4e vrijdagochtend van de maand) in het MOC. Deze inloopochtend zal gehouden worden voor mensen met kanker en hun naasten. Het doel hiervan is om lotgenotencontact te stimuleren en mensen te ondersteunen die in een dergelijk ziekteproces zitten. De wens is om hen, via diverse zorgverleners en zorgorganisaties zo vroeg mogelijk te wijzen op het bestaan van deze inloopochtend, zodat men weet waar men, indien er behoefte is, terechtkan.

Maatschappelijk werk

Heeft u problemen of een moeilijke periode in uw leven? Vaak kun je dat zelf oplossen, maar soms lijken problemen zo groot, dat je hulp van anderen nodig hebt. Aankloppen bij vrienden, familie of bekenden is niet altijd makkelijk. Soms is het beter om problemen met een buitenstaander te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen. Bij het maatschappelijk werk van Participe Amstelland kunt u gratis en zonder verwijzing terecht voor hulp en advies omtrent huisvesting, inkomen, werk, scheiding en opvoeding.

Mantelzorg & Meer

Richt zich op een adequate ondersteuning van mantelzorgers in o.a. de gemeente Amstelveen, zodat mantelzorgers in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen.

Ouderenadviseurs

De ouderenadviseur van Participe Amstelland geeft gratis informatie en advies op maat, op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan 65-plussers en hun mantelzorgers in Amstelland. Wanneer u graag met iemand uw situatie wilt bespreken of vragen heeft op het gebied van wonen, welzijn en of zorg, dan kunt u bij de ouderenadviseur terecht.

Positief samen

Positief Samen biedt gezelschap in Amstelveen en omstreken. Mensen blij maken, contacten opbouwen en je netwerk helpen te vergroten is wat zij doen. Wekelijks proberen zij iets leuks te doen met ouderen. Positief in het leven staan is niet vanzelfsprekend en in sommige situaties ook te begrijpen. Het helpt je leven wel leuker te maken. Samen gaat dat makkelijker. Positief Samen begeleid, adviseert en bemiddelt voor een actiever sociaal leven

Stadsdorpelsrijk

Stadsdorp Elsrijk is er voor en door alle inwoners. In stadsdorp Elsrjik staat eigentijds nabuurschap centraal. We willen elkaar beter leren kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren zoals de After Diner Walk. Ook is er een buurtclub leefstijl.

Wijkwerk / wijkcoach / wijkteam Patrimonium

De wijkcoach wil graag samen met buurtbewoners werken aan een prettige, sociale sfeer in de wijk en is hierbij uw 1e aanspreekpunt.

Welzijn op Recept

Heeft u frisse, nieuwe energie nodig of bent u op zoek naar meer gezondheid en balans maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken? Met Welzijn op Recept geeft u uw eigen welzijn een krachtige impuls door met een deskundige coach een nieuwe activiteit te zoeken.

Wijkcentrum Het Pluspunt

Het Pluspunt is onderdeel van Participe Amstelland. In dit wijkcentrum worden veel activiteiten georganiseerd zoals klaverjassen, buurtborrel, repair café, rollatorchecks tot gemeenschappelijke maaltijden. Samen eten is een fijne manier om andere mensen te ontmoeten. In wijkcentrum Pluspunt maken vrijwilligers wekelijks een lunch of diner voor wijkbewoners. Participe Amstelland biedt in verschillende wijkcentra een maaltijdservice aan. U kunt dan een (diepvries)maaltijd afhalen die u thuis kunt nuttigen.

Zorgonline Amstelveen

Informatie over organisaties in Amstelveen die hulp, zorg en advies bieden of actief zijn in de wijk met activiteiten, maatjes projecten, vrije tijd ouderen, sport en ontmoeting.
Scroll to Top